Medewerkers en vrijwilligers


Onder het motto “Mee met mensen’ voeren we bij Woonzorggroep GVO een duurzaam medewerkersbeleid. Ultieme doel? Een plaats creëren voor gedreven en bedreven zorgverleners, medewerkers en vrijwilligers.

Mee met mensen

Woonzorggroep GVO is een van de grootste koepels in de sector van de ouderenzorg in West-Vlaanderen. ‘Omdat zorg geen zorg hoeft te zijn’ luidt onze baseline. En het zijn natuurlijk mensen die onze belofte waar maken in de praktijk: medewerkers, zorgverleners en vrijwilligers.

‘Mee met mensen’ betekent dat we hen ten volle waarderen, inzetten op talent en samen vooruit kijken. Hierdoor zijn we in staat de best mogelijke dienstverlening in de best mogelijke omstandigheden te bieden. Maar ‘Mee met mensen’ betekent ook dat we voortdurend contact houden met onze medewerkers.

Groei en ontwikkeling

Voor onze medewerkers en vrijwilligers zetten we volop in op groei en ontwikkeling. Deskundigheid is noodzakelijk, maar bij persoonlijk contact wordt meer gevraagd. Het gaat ook om aanwezigheid, inspiratie, engagement.

De multidisciplinaire samenstelling van onze teams zorgt ervoor dat medewerkers elkaar vinden en aanvullen. Ze geven feedback, delen kennis en wisselen ervaringen uit.

Vlakke organisatiestructuur

Sinds 2005 kent GVO een vlakke organisatiestructuur waarbij leidinggevenden in direct contact staan met medewerkers én bewoners. De coördinatoren woonzorg leiden het woon- en leefgebeuren in goede banen, proberen het continu te optimaliseren en coachen de multidisciplinaire teams. Maar ook de functies innovatie, ontwikkeling en zorgethiek (en zingeving) krijgen voldoende aandacht binnen de Woonzorggroep GVO.

En onze vrijwilligers? Stuk voor stuk waardevolle medewerkers die onze boodschap uitdragen en hun rol opnemen in onze voorzieningen. Onmisbaar voor onze Woonzorggroep.

Andere zorgoplossingen

Woonzorgknooppunt
GVO, Kortrijk
Maaltijdzorg
GVO, Kortrijk