Omdat zorg geen zorg hoeft te zijn

Begrip en respect voor ieders zijn en voor ieders leven, gastvrijheid en zorgethisch handelen. Het is de basisfilosofie die het dagelijks denken en handelen van Woonzorggroep GVO stuurt. Wij laten mensen in hun waarde en ondersteunen hen op de manier die best bij hen past.

Omdat zorg vele gedaanten heeft, bieden wij een breed en deskundig aanbod aan van woon-, leef- en zorgoplossingen in West-Vlaanderen. Verspreid over de provincie bevinden zich 10 zorgcentra die zich hebben ingeschreven in dezelfde filosofie waarin waardigheid en kwaliteit van leven centraal staan.

U bent welkom.

In de kijker

Woonzorggroep GVO bestaat reeds 25 jaar

 

De voorbije kwarteeuw groeide de groep uit tot 10 zorgcentra in West-Vlaanderen die de krachten bundelden om samen te werken op diverse domeinen. ‘Autonomie in verbondenheid’ gold hierbij als kernidee voor de groep.

Woonzorggroep GVO wil voor haar bewoners en medewerkers een plaats zijn waar men omringd wordt met de beste zorgen, waar deskundigheid van zorg vertaald wordt in aandacht, respect en contact, waar ruimte is voor individuele wensen en talenten.

Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan maakten we een mooie video die al duizenden keren bekeken werd. Klik op de foto hiernaast en geniet.

Lees meer

Centraal staat de vraag: 'Wat heeft u nodig?'

Binnen Woonzorggroep GVO streven we naar een integrale benadering van zorg, want iedere zorgvrager heeft recht op een passend aanbod. Binnen de muren van ons woonzorgcentrum gaat het om wonen en leven met (zware) zorg, buiten de muren om thuiszorg.

Cliëntgerichte "woonzorgknooppunten"

Zorgknooppunten zijn het fundament van een cliëntgericht aanbod. Vanuit de woonzorgvoorziening ondersteunen we oudere zorgvragers en hun omgeving in hun thuissituatie. Jouw garantie? Onze ervaring en expertise in residentiële zorg.

Hulpverlening start vaak met spontane improvisatie vanuit de nabije omgeving van de hulpvrager. ‘Ons kent ons’ is bij aanvang een belangrijk principe. Maar situaties evolueren snel en na verloop van tijd ontstaat vaak de nood aan professionele begeleiding.

Een antwoord op elke zorgvraag

De sociale dienst gidst nieuwkomers laagdrempelig door het complexe 'zorg landschap'. Het gaat niet noodzakelijk meteen om een residentiële oplossing. Vanuit onze expertise kunnen we als woonzorgcentrum immers meer oplossingen aanbieden. Bijvoorbeeld:

  • Dagverzorgingscentra
  • Centra voor kortverblijf
  • Thuisverpleging
  • Gezinszorg
  • Enz.

Maar ook andere mogelijkheden, zoals onze bistro’s in combinatie met de Mensa-dienstverlening, eventuele nachtzorg, enz. Centraal staat de vraag: 'Wat heeft u nodig?'. Vandaar vertrekken we om samen het zorgtraject te bespreken, uit te stippelen en te activeren.

Lees meer

Nieuws

Woonzorggroep GVO zet krijtlijnen uit voor beleid van volgende jaren

Woonzorggroep GVO zet krijtlijnen uit voor beleid van volgende jaren

...

Woonzorggroep GVO en Liantis bouwen gloednieuw kantoorgebouw in Kortrijk

Woonzorggroep GVO en Liantis bouwen gloednieuw kantoorgebouw in Kortrijk

...

155 bewoners en 145 medewerkers nemen nieuw woonzorgcentrum in Meulebeke vanaf november in gebruik

155 bewoners en 145 medewerkers nemen nieuw woonzorgcentrum in Meulebeke vanaf november in gebruik

...

 Dansende Woonzorggroep GVO viert 25 jaar

Dansende Woonzorggroep GVO viert 25 jaar

...