Woonzorgknooppunt


Binnen Woonzorggroep GVO streven we naar een integrale benadering van zorg, want iedere zorgvrager heeft recht op een passend aanbod. Binnen de muren van ons woonzorgcentrum gaat het om wonen en leven met (zware) zorg, buiten de muren om thuiszorg.

Cliëntgerichte "woonzorgknooppunten"

Zorgknooppunten zijn het fundament van een cliëntgericht aanbod. Vanuit de woonzorgvoorziening ondersteunen we oudere zorgvragers en hun omgeving in hun thuissituatie. Jouw garantie? Onze ervaring en expertise in residentiële zorg.

Hulpverlening start vaak met spontane improvisatie vanuit de nabije omgeving van de hulpvrager. ‘Ons kent ons’ is bij aanvang een belangrijk principe. Maar situaties evolueren snel en na verloop van tijd ontstaat vaak de nood aan professionele begeleiding.

Een antwoord op elke zorgvraag

De sociale dienst gidst nieuwkomers laagdrempelig door het complexe 'zorg landschap'. Het gaat niet noodzakelijk meteen om een residentiële oplossing. Vanuit onze expertise kunnen we als woonzorgcentrum immers meer oplossingen aanbieden. Bijvoorbeeld:

  • Dagverzorgingscentra
  • Centra voor kortverblijf
  • Thuisverpleging
  • Gezinszorg
  • Enz.

Maar ook andere mogelijkheden, zoals onze bistro’s in combinatie met de Mensa-dienstverlening, eventuele nachtzorg, enz. Centraal staat de vraag: 'Wat heeft u nodig?'. Vandaar vertrekken we om samen het zorgtraject te bespreken, samen te bepalen en uit te voeren.

 

Interne én externe samenwerking

Onze voorzieningen bieden een integraal zorgaanbod op basis van de noden. Met de blik naar buiten evalueren ze elke situatie en vinden ze een oplossing op maat.

Elke voorziening binnen Woonzorggroep GVO neemt haar rol als zorgtrajectbegeleider op in relatie met de andere zorgaanbieders. Ze functioneert in een netwerk en handelt vanuit haar specifieke knowhow en expertise.

Woonzorggroep GVO werkt volgens een horizontale organisatiestructuur van multidisciplinaire teams.

Onze toekomstvisie berust op een aantal speerpunten:

--> Verder bouwen aan de wendbaarheid van onze organisatie

--> Blijven inzetten op 'zorg op maat'

--> Ons netwerk van duurzame partnerships verder uitbreiden

--> Onze medewerkers motiveren om van elkaar te leren

Andere zorgoplossingen

Medewerkers en vrijwilligers
GVO, Kortrijk
Maaltijdzorg
GVO, Kortrijk